სასერტიფიკატო კურსები

ვისთვის?

სასწავლო კურსები ხორციელდება:

 • დიპლომირებული ექთნებისთვის და ექთნის თანაშემწეებისთვის,
 • დიპლომირებული მასაჟისტებისთვის,
 • მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის,
 • დიპლომირებული ექიმებისთვის,
 • სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის (მაგ. შშმ პირებთან მომუშავე სპეციალისტებისთვის) და პაციენტების ოჯახის წევრებისთვის

კურსის დასახელება

 • საექთნო მოვლის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 • ავადმყოფის  ბინაზე მოვლის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 • ავადმყოფის სარეაბილიტაციო მოვლა“;
 • ავადმყოფის მოვლა სხვადასხვა მწვავე და ქრონიკული დაავადების დროს“;
 • რიტმული მასაჟი;
 • გარეგანი ზემოქმედების საშუალებები;
 • ფიზიოთერაპია;
 • ლიმფის მანუალური დრენაჟი და კომპრესიული თერაპია და სხვა.

კურსების ხანგრძლივობა  სხვადასხვაა – ერთი  კვირიდან ოთხ თვემდე.

სწავლების მეთოდი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე  პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

სწავლება მიმდინარეობს სალექციო აუდიტორიასა და სადემონსტრაციო ოთახში.

სასწავლო სივრცე  აღჭურვილია სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი მოწყობილობით: ფუნქციური საწოლები, სამასაჟე მაგიდები, ავადმყოფის მოსავლელი და სამანიპულაციო მასალა, დაფები, მულიაჟები, სასწავლო ჩონჩხი, პროექტორი, კომპიუტერი და თვალსაჩინოებისთვის აუცილებელი სხვა საშუალებები.