ფოტო გალერეა

20 ივლისი, 2018

"სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში ჩატარებული პრაქტიკოსი ექთნის მოკლევადიანი კურსი

22 ივნისი, 2017

მერი ვაშაკიძე უცხოელ სტუდენტებთან

ავადმყოფის მოვლა

15 ივნისი, 2017

დიპლომების გადაცემა

ჩვენს კოლეჯში არსებული სხვადასხვა კურსების გავლის შედეგად, სტუდენტებს გადაეცათ დიპლომები.

20 თებერვალი, 2017

კერძო კოლეჯების ასოციაციის მეოთხე ფორუმი

27 ივნისი, 2016

ფოტოები არქივიდან

2017 წლის დეკემბერი

ორგანიზაცია „დივაინ ჩაილდი“-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი კოლეჯში "ადამიანი და ბუნება"

26 თებერვალი, 2018

ორგანიზაცია "დივაინ ჩაილდი"-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი კოლეჯში "ადამიანი და ბუნება"