დაწესებულების სტრატეგია

სამედიცინო კოლეჯს შემუშავებული აქვს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიები. სტრატეგიების დეტალურად სანახავად აირჩიეთ შესაბამისი ბმული: