ჩვენი გუნდი

ლალი ზაუტაშვილი

ლალი ზაუტაშვილი

ფიზიოთერაპევტი

განათლება:

 • 1976 – 1981 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი;
 • 1987 – 1991 წწ. თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა;
 • 1994 – 1997 წწ. ვილფრიდე ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე (საქართველო, გერმანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით);
 • 1995 – 1997 წწ. მარგარიტა ჰაუშკას სახ. რიტმული მასაჟის სკოლა (გერმანია);
 • 2001 წ. ლიმფოლოგიისა და ლიმფის მანუალური დრენაჟის სრული კურსი (მოსკოვი, გერმანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით);
 • 2001 – 2009 წწ. მრავალი ხანმოკლე კურსი: შინმოვლის მსოფლიო მოდელები, რეაბილიტაცია ჰემიპლეგიის დროს, ბობათის კონცეპცია რეაბილიტაციაში და სხვა,მენეჯმენტში, ფინანსურ მენეჯმენტში და დაწესებულების მართვაში, პროექტის წერა, პროექტის მართვაში, ტრენერების აღზრდაში.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1980 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. ნ.კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის განყოფილება (ლაბორანტი);
 • 1987 წ. თ ს უ ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ბოტანიკის კათედრა (უფრ. ლაბორანტი, პროფ. ასისტენტი);
 • 1990 – 1992 ნ.კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის სამკურნალო მცენარეთა ლაბორატორია (ლაბორანტი);
 • 1991 წლიდან დღემდე კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებულ სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში „თერაპიის სახლი“ სხვადასხვა თანამდებობაზე;
 • 1995 წლიდან დღემდე კავშირის „ადამიანი და ბუნება“ გამგეობის წევრი (ხელმომწერზე პასუხისმგებელი);
 • 1997 წლიდან დღემდე კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ხელმძღვანელი;
 • 1998 წლიდან დღემდე აიპ – ,,ადამიანი და ბუნება“ – საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი, კოლეჯის პედაგოგი შემდეგ დისციპლინებში – რიტმული მასაჟი, რიტმული შეზელვა, ბიოლოგია, ადამიანთმცოდნეობა.
 • 1999 წლიდან დღემდე ანთროპოსოფიული მედიცინის სემინარის დოცენტი, დისციპლინა – გარეგანი ზემოქმედების საშუალებები ანთროფოსოფიულ მედიცინაში;
 • 1998 – 2000 წწ. ევროკავშირის Tasis Lien პროექტის ხელმძღვანელი;
 • 2000 – 2001 წწ. Soft Ware AG პროექტის ხელმძღვანელი;
 • 2001 – 2008 წწ. Cordaid პროექტების ხელმძღვანელი;
 • 2009 წ. შინმოვლის კოალიციის თანამშრომელი – მიმართულების კოორდინატორის და შინმოვლის ექსპერტის სტატუსით;
 • 2011 –2013 წწ. საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული პროფესიულ სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის წევრი;
 • 2012–2013 წწ. საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოც.უზრუნველყოფის სამინისტროსთან არსებული საექთნო საქმის განვითარების ეროვნული საბჭოს წევრი;
 • 2013 წლიდან რიტმული მასაჟის მასწავლებელთა საერთაშორისო გაერთიანებაში საქართველოს წარმომადგენელი.

კვალიფიკაციები:

 • 01.05.94 – 30.08.94. ქ. ჰერდეკეს (გერმანია) საზოგადოებრივ საავადმყოფოს სხვადასხვა განყოფილებაში დასავლეთ ევროპული მოვლის სტანდარტების გასაცნობი პრაქტიკა – ავადმყოფის მოვლა, რიტმული მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, სამკურნალო აბაზანები და ერგოთეაპია;
 • 1995 – 2001 წწ. ყოველწლიური მონაწილეობა გოეთეანუმში მსოფლიო სამედიცინო კონფერენციაში, მოვლის ფორუმის წევრი და სიმსივნურ დაავადებათა მკურნალობას მიძღვნილი რეგულარული სემინარის მონაწილე;
 • 2003 წ. (ორი თვე) ფიზიოთერაპევტის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მივლინება გერმანიაში: პრაქტიკული მუშაობა 5 კლინიკაში (ჰერდეკეს საზოგადოებრივ კლინიკაში, ფილდერშტადტის (შტუტგარდი) ფილდერკლინიკაში, უნტერლენგენჰადტის პარაცელსუსის კლინიკაში, რეკლინჰაუზენის სარეაბილიტაციო კლინიკაში, ოშელბრონის კლინიკაში.
 • 2003 წ. მონაწილეობა ფიზიოთერაპევტთა მსოფლიო ყრილობაზე დორნახში (შვეიცარია);
 • 1999 – 2008 წწ. შინმოვლასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ფორუმები: ბუდაპეშტში (ღია საზოგადოება), ბრატისლავაში (კორდაიდი), ბუქარესტში (კორდაიდი), სოფიაში (კარიტასი), კიშინიოვსა და ლვოვში (ასევე კორდაიდის ხელშეწყობით). 2007 წელს ჰააგაში ევროპარლამენტში ევროკავშირის ქვეყნების შინმოვლის სიმპოზიუმი;
 • 2013 წელს მონაწილეობა ფიზიოთერაპევტთა მე–9 საერთაშორისო კონფერენციში (შვეიცარია);
 • 2013 წელს მონაწილეობა რიტმული მასაჟის სემინარში (მიოშბერგი, შვეიცარია).

 

ელ-ფოსტა: lali.zautashvili@therapiehaus.ge

მერი ვაშაკიძე

მერი ვაშაკიძე

შინმოვლის კოორდინატორი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1974 – 1997წწ. – გეოფიზიკური ექსპედიცია, ინჟინერ გეოფიზიკოსი
 • 2001 წ.– დღემდე; კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის კოორდინატორი
 • 2002 წ-დან დღემდე – ,,თერაპიის სახლის“ უფროსი ექთანი
 • 2004 წ-დან დღემდე – საექთნო კოლეჯის პრაქტიკული კურსის პედაგოგი. გადასამზადებელი კურსის ტრენერი
 • 2009-2010 წწ. – პროექტის ,,შინმოვლის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში“ კოორდინატორი
 • 2010-2015 წ. – პროექტის ,,შინმოვლის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში“, სერვისის მენეჯერი
 • 2013 წლიდან დღემდე – „საქართველოს უნივერსიტეტში“ საექთნო საბკალავრო ფაკულტეტზე მენტორი – ავადმყოფის მოვლის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში
 • 2016 წ. – განათლების ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი – პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დარგის ფასილიტატორი.

განათლება:

 • 1974 – 1980 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტის გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი
 • 1998 – 2001 წწ. – ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე კვალიფიკაციები
 • 2004წ – გერმანია. ქ. ჰერდეკე, Gemeinnütziger Verain für Sozialeinrichtugen Herdeke e.V სტაჟირება შინმოვლის სამსახურში, ავადმყოფის მოვლა
 • 2004 წ. – გერმანია. Qქ. Hერდეკე, საზოგადოებრივი საავადმყოფოში(Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke)- სტაჟირება ზურგისტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში, ექთნის საქმე
 • 2007 წ. – გერმანია. Qქ. Hერდეკე, საზოგადოებრივი საავადმყოფოში Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke სტაჟირება ნევროლოგიურ და ადრეული რეაბილიტაციის განყოფილებაში მოვლის სფეროში, სამკურნალო, ვარჯიშში და ერგოთერაპიაში
 • 2007 წ. – გერმანია. Qქ. Hჰერდეკე Dörthe –Krause-Institut სასწავლო კურსი-სტაჟირება: სასწავლო გეგმის ასპექტები და სწავლების ორგანოზაცია, სასწავლო ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.

ტრენინგები, სერტიფიკატები:

 • 2013 წ. -ß ჯანდაცვის სამინისტროში გადაეცა მადლობის სიგელი, საქართველოს ექთანთა ასოციაციისაგან, ,,საქართველოში საექთნო პროფესიის განვითარებაში აქტიური მონაწილეობისათვის“
 • 2014წ. – ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. ხარისხის მართვა
 • 2006წ. – ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. Gგენდერიული მიდგომის
 • 2006წ. – ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. ტრენერების ტრენინგი
 • 2006წ. – Grundkurs Zertifikat კინესთეტიკა ავადმყოფის მოვლაში, საბაზისო კურსი
 • 2005წ. – რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში (გერმანელი რეაბილიტოლოგების მიერ)
 • 2003წ. – საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში
ნინო მეშვილდიშვილი

ნინო მეშვილდიშვილი

ექთანი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2001 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ -,,ადამიანი და ბუნებასთან არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ექთანი-რეაბილიტოლოგი,
 • 2004 წლიდან დღემდე – საზოგადოებრივი კოლეჯის პედაგოგი, გადასამზადებელი კურსის ტრენერი.

განათლება:

 • 1979-1983 წწ. – პოლოტექნიკური ინსტიტუტი; ორგანული სინთეზის ტექნოლოგიების სპეციალობით;
 • 1998-2001 წწ. – ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე
 • 2004-2006 წწ. – რიტმული მასაჟის კურსი. ქ. მოსკოვი.

კვალიფიკაციები:

 • 2007 წელი – გერმანია. ქ. ჰერდეკე ,სტაჟირება – Gemeinnütziger Verain für Sozialenrichtugen Herdeke e.V – შინმოვლის სამსახურის ექთნის პოზიციაზე; გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სტაჟირება – GemeinSchaftskrankenhaus Herdeke – ზურგის ტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სასწავლო კურსი-სტაჟირება – Dörthe – Krause- Institut – სასწავლო გეგმის ასპექტები და სწავლების ორგანიზაცია, სასწავლო ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.

ტრენინგები და სერთიფიკატები:

 • 14.07.2003 – 01.08.2003 – საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში
 • 17.09.2005 – 22.09.2005 – რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში;
 • 13.12.2006 – 15.12.2006 – ტრენერების ტრენინგი-ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი
ბექა ჯოხაძე

ბექა ჯოხაძე

რეაბილიტოლოგი

განათლება:

 • 2005-2009 – საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია; სამკურნალო ფიზიკური კულტურისა და რაბილიტაციის ფაკულტეტი; სამკურნალო ფიზკულტურისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრის ხარისხი.

ტრენინგები:

 • 01.07.2010-31.08.2010; 16.02.2009-24.02.2009 და 12.03.2009-18.03.2009 – ჰერდეკეს (Gemeinschaftskrankenhaus) კლინიკაში (გერმანია), ნევროლოგიის და ფიზიოთერაპიის განყოფილებაში პრაქტიკა;
 • 09.12.2008-16.01.2009 – ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი; კურსი „ფიზიკური თერაპია ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მკურნალობა“; (სერთიფიკატი);
 • 19.03.2009, 20.03.2009 და 23.03.2009 – Praxis fur Physiotherapie Dorothee Finkensiep (ვიტენი, გერმანია); (პრაქტიკა);
 • 02.03.2009-11.03.2009 – Praxis fur Physiotherapie Ute Repschlager (ვიტენი, გერმანია); (პრაქტიკა);
 • 11.06.2009-16.06.2009 – Genesis in Orthabatumi; Seminar Bobath Concept; (ორთაბათუმი, საქართველო); (სერთიფიკატი);
 • 17.09.2005-22.09.2005 – კავშირთან „ადამიანი და ბუნება“ არსებული ვილფრიდე ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი; კურსი „რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში“; (მოწმობა).

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2009 წ.-დან – შპს „თერაპიის სახლი“; ფიზიოთერაპევტი.
თამარ კანთელაძე

თამარ კანთელაძე

ექთანი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2001 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ -,,ადამიანი და ბუნებასთან არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ექთანი-რეაბილიტოლოგი, საზოგადოებრივი კოლეჯის პედაგოგი, გადასამზადებელი კურსის ტრენერი.

განათლება:

 • 1998-2001 წწ. – ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე;
 • 2004-2006 წწ. – რიტმული მასაჟის კურსი. ქ. მოსკოვი.

კვალიფიკაციები:

 • 2009 წელი გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სტაჟირება – GemeinSchaftskrankenhaus Herdeke – ზურგის ტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში.

ტრენინგები და სერთიფიკატები:

 • 14.07.2003 – 01.08.2003 – საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში;
 • 17.09.2005 – 22.09.2005 – რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში;
 • 07.06.2006 წ. კინესთეტიკა ავადმყოფის მოვლაში. საბაზისო კურსი;
 • 13.12.2006 – 15.12.2006 – ტრენერების ტრენინგი-ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი.
მაია ბერუაშვილი

მაია ბერუაშვილი

მასაჟისტი

მაიამ 2000 წელს დაამთავრა მე-3 სამედიცინო სასწავლებელი ფარმაციის განხრით. 2001-2004 წწ. სწავლობდა კავშირის „ადამიანი და ბუნება“ ბაზაზე არსებული სამედიცინო კოლეჯში – მედდის საქმის სპეციალობით და დამთვრებისთანავე დაიწყო მუშაობა შპს „თერაპიის სახლში“ მედდის თანამდებობაზე. 2005 წელს მაიამ გაიარა კურსი თემაზე: რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანების და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში.

2005-2006 წწ. ქ. მოსკოვში გაიარა რიტმული მასაჟის კურსი, ხოლო 2006 წელს კინესთეტიკის კურსი. 2014-2015 წლებში წარმატებით დაამთავრა მასაჟის ორწლიანი კურსი და აიღო მასაჟისტის მე-4 საფეხურის დიპლომი.