ჩვენი გუნდი

ლალი ზაუტაშვილი

ლალი ზაუტაშვილი

დირექტორი

განათლება:

 • 1976 – 1981 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი;
 • 1987 – 1991 წწ. თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა;
 • 1994 – 1997 წწ. ვილფრიდე ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე (საქართველო, გერმანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით);
 • 1995 – 1997 წწ. მარგარიტა ჰაუშკას სახ. რიტმული მასაჟის სკოლა (გერმანია);
 • 2001 წ. ლიმფოლოგიისა და ლიმფის მანუალური დრენაჟის სრული კურსი (მოსკოვი, გერმანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით);
 • 2001 – 2009 წწ. მრავალი ხანმოკლე კურსი: შინმოვლის მსოფლიო მოდელები, რეაბილიტაცია ჰემიპლეგიის დროს, ბობათის კონცეპცია რეაბილიტაციაში და სხვა,მენეჯმენტში, ფინანსურ მენეჯმენტში და დაწესებულების მართვაში, პროექტის წერა, პროექტის მართვაში, ტრენერების აღზრდაში.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1980 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. ნ.კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის განყოფილება (ლაბორანტი);
 • 1987 წ. თ ს უ ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ბოტანიკის კათედრა (უფრ. ლაბორანტი, პროფ. ასისტენტი);
 • 1990 – 1992 ნ.კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის სამკურნალო მცენარეთა ლაბორატორია (ლაბორანტი);
 • 1991 წლიდან დღემდე კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებულ სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში „თერაპიის სახლი“ სხვადასხვა თანამდებობაზე;
 • 1995 წლიდან დღემდე კავშირის „ადამიანი და ბუნება“ გამგეობის წევრი (ხელმომწერზე პასუხისმგებელი);
 • 1997 წლიდან დღემდე კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ხელმძღვანელი;
 • 1998 წლიდან დღემდე აიპ – ,,ადამიანი და ბუნება“ – საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი, კოლეჯის პედაგოგი შემდეგ დისციპლინებში – რიტმული მასაჟი, რიტმული შეზელვა, ბიოლოგია, ადამიანთმცოდნეობა.
 • 1999 წლიდან დღემდე ანთროპოსოფიული მედიცინის სემინარის დოცენტი, დისციპლინა – გარეგანი ზემოქმედების საშუალებები ანთროფოსოფიულ მედიცინაში;
 • 1998 – 2000 წწ. ევროკავშირის Tasis Lien პროექტის ხელმძღვანელი;
 • 2000 – 2001 წწ. Soft Ware AG პროექტის ხელმძღვანელი;
 • 2001 – 2008 წწ. Cordaid პროექტების ხელმძღვანელი;
 • 2009 წ. შინმოვლის კოალიციის თანამშრომელი – მიმართულების კოორდინატორის და შინმოვლის ექსპერტის სტატუსით;
 • 2011 –2013 წწ. საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული პროფესიულ სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის წევრი;
 • 2012–2013 წწ. საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოც.უზრუნველყოფის სამინისტროსთან არსებული საექთნო საქმის განვითარების ეროვნული საბჭოს წევრი;
 • 2013 წლიდან რიტმული მასაჟის მასწავლებელთა საერთაშორისო გაერთიანებაში საქართველოს წარმომადგენელი.

კვალიფიკაციები:

 • 01.05.94 – 30.08.94. ქ. ჰერდეკეს (გერმანია) საზოგადოებრივ საავადმყოფოს სხვადასხვა განყოფილებაში დასავლეთ ევროპული მოვლის სტანდარტების გასაცნობი პრაქტიკა – ავადმყოფის მოვლა, რიტმული მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, სამკურნალო აბაზანები და ერგოთეაპია;
 • 1995 – 2001 წწ. ყოველწლიური მონაწილეობა გოეთეანუმში მსოფლიო სამედიცინო კონფერენციაში, მოვლის ფორუმის წევრი და სიმსივნურ დაავადებათა მკურნალობას მიძღვნილი რეგულარული სემინარის მონაწილე;
 • 2003 წ. (ორი თვე) ფიზიოთერაპევტის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მივლინება გერმანიაში: პრაქტიკული მუშაობა 5 კლინიკაში (ჰერდეკეს საზოგადოებრივ კლინიკაში, ფილდერშტადტის (შტუტგარდი) ფილდერკლინიკაში, უნტერლენგენჰადტის პარაცელსუსის კლინიკაში, რეკლინჰაუზენის სარეაბილიტაციო კლინიკაში, ოშელბრონის კლინიკაში.
 • 2003 წ. მონაწილეობა ფიზიოთერაპევტთა მსოფლიო ყრილობაზე დორნახში (შვეიცარია);
 • 1999 – 2008 წწ. შინმოვლასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ფორუმები: ბუდაპეშტში (ღია საზოგადოება), ბრატისლავაში (კორდაიდი), ბუქარესტში (კორდაიდი), სოფიაში (კარიტასი), კიშინიოვსა და ლვოვში (ასევე კორდაიდის ხელშეწყობით). 2007 წელს ჰააგაში ევროპარლამენტში ევროკავშირის ქვეყნების შინმოვლის სიმპოზიუმი;
 • 2013 წელს მონაწილეობა ფიზიოთერაპევტთა მე–9 საერთაშორისო კონფერენციში (შვეიცარია);
 • 2013 წელს მონაწილეობა რიტმული მასაჟის სემინარში (მიოშბერგი, შვეიცარია).

 

ელ-ფოსტა: lali.zautashvili@therapiehaus.ge

მერი ვაშაკიძე

მერი ვაშაკიძე

შინმოვლის კოორდინატორი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1974 – 1997წწ. – გეოფიზიკური ექსპედიცია, ინჟინერ გეოფიზიკოსი
 • 2001 წ.– დღემდე; კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის კოორდინატორი
 • 2002 წ-დან დღემდე – ,,თერაპიის სახლის“ უფროსი ექთანი
 • 2004 წ-დან დღემდე – საექთნო კოლეჯის პრაქტიკული კურსის პედაგოგი. გადასამზადებელი კურსის ტრენერი
 • 2009-2010 წწ. – პროექტის ,,შინმოვლის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში“ კოორდინატორი
 • 2010-2015 წ. – პროექტის ,,შინმოვლის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში“, სერვისის მენეჯერი
 • 2013 წლიდან დღემდე – „საქართველოს უნივერსიტეტში“ საექთნო საბკალავრო ფაკულტეტზე მენტორი – ავადმყოფის მოვლის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში
 • 2016 წ. – განათლების ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი – პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დარგის ფასილიტატორი.

განათლება:

 • 1974 – 1980 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტის გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი
 • 1998 – 2001 წწ. – ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე კვალიფიკაციები
 • 2004წ – გერმანია. ქ. ჰერდეკე, Gemeinnütziger Verain für Sozialeinrichtugen Herdeke e.V სტაჟირება შინმოვლის სამსახურში, ავადმყოფის მოვლა
 • 2004 წ. – გერმანია. Qქ. Hერდეკე, საზოგადოებრივი საავადმყოფოში(Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke)- სტაჟირება ზურგისტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში, ექთნის საქმე
 • 2007 წ. – გერმანია. Qქ. Hერდეკე, საზოგადოებრივი საავადმყოფოში Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke სტაჟირება ნევროლოგიურ და ადრეული რეაბილიტაციის განყოფილებაში მოვლის სფეროში, სამკურნალო, ვარჯიშში და ერგოთერაპიაში
 • 2007 წ. – გერმანია. Qქ. Hჰერდეკე Dörthe –Krause-Institut სასწავლო კურსი-სტაჟირება: სასწავლო გეგმის ასპექტები და სწავლების ორგანოზაცია, სასწავლო ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.

ტრენინგები, სერტიფიკატები:

 • 2013 წ. -ß ჯანდაცვის სამინისტროში გადაეცა მადლობის სიგელი, საქართველოს ექთანთა ასოციაციისაგან, ,,საქართველოში საექთნო პროფესიის განვითარებაში აქტიური მონაწილეობისათვის“
 • 2014წ. – ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. ხარისხის მართვა
 • 2006წ. – ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. Gგენდერიული მიდგომის
 • 2006წ. – ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. ტრენერების ტრენინგი
 • 2006წ. – Grundkurs Zertifikat კინესთეტიკა ავადმყოფის მოვლაში, საბაზისო კურსი
 • 2005წ. – რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში (გერმანელი რეაბილიტოლოგების მიერ)
 • 2003წ. – საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში
ნინო მეშვილდიშვილი

ნინო მეშვილდიშვილი

მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2001 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ -,,ადამიანი და ბუნებასთან არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ექთანი-რეაბილიტოლოგი,
 • 2004 წლიდან დღემდე – საზოგადოებრივი კოლეჯის პედაგოგი, გადასამზადებელი კურსის ტრენერი.

განათლება:

 • 1979-1983 წწ. – პოლოტექნიკური ინსტიტუტი; ორგანული სინთეზის ტექნოლოგიების სპეციალობით;
 • 1998-2001 წწ. – ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე
 • 2004-2006 წწ. – რიტმული მასაჟის კურსი. ქ. მოსკოვი.

კვალიფიკაციები:

 • 2007 წელი – გერმანია. ქ. ჰერდეკე ,სტაჟირება – Gemeinnütziger Verain für Sozialenrichtugen Herdeke e.V – შინმოვლის სამსახურის ექთნის პოზიციაზე; გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სტაჟირება – GemeinSchaftskrankenhaus Herdeke – ზურგის ტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სასწავლო კურსი-სტაჟირება – Dörthe – Krause- Institut – სასწავლო გეგმის ასპექტები და სწავლების ორგანიზაცია, სასწავლო ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.

ტრენინგები და სერთიფიკატები:

 • 14.07.2003 – 01.08.2003 – საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში
 • 17.09.2005 – 22.09.2005 – რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში;
 • 13.12.2006 – 15.12.2006 – ტრენერების ტრენინგი-ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი
ბექა ჯოხაძე

ბექა ჯოხაძე

რეაბილიტოლოგი, მასწავლებელი

განათლება:

 • 2005-2009 – საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია; სამკურნალო ფიზიკური კულტურისა და რაბილიტაციის ფაკულტეტი; სამკურნალო ფიზკულტურისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრის ხარისხი.

ტრენინგები:

 • 01.07.2010-31.08.2010; 16.02.2009-24.02.2009 და 12.03.2009-18.03.2009 – ჰერდეკეს (Gemeinschaftskrankenhaus) კლინიკაში (გერმანია), ნევროლოგიის და ფიზიოთერაპიის განყოფილებაში პრაქტიკა;
 • 09.12.2008-16.01.2009 – ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი; კურსი „ფიზიკური თერაპია ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მკურნალობა“; (სერთიფიკატი);
 • 19.03.2009, 20.03.2009 და 23.03.2009 – Praxis fur Physiotherapie Dorothee Finkensiep (ვიტენი, გერმანია); (პრაქტიკა);
 • 02.03.2009-11.03.2009 – Praxis fur Physiotherapie Ute Repschlager (ვიტენი, გერმანია); (პრაქტიკა);
 • 11.06.2009-16.06.2009 – Genesis in Orthabatumi; Seminar Bobath Concept; (ორთაბათუმი, საქართველო); (სერთიფიკატი);
 • 17.09.2005-22.09.2005 – კავშირთან „ადამიანი და ბუნება“ არსებული ვილფრიდე ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი; კურსი „რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში“; (მოწმობა).

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2009 წ.-დან – შპს „თერაპიის სახლი“; ფიზიოთერაპევტი.
თამარ კანთელაძე

თამარ კანთელაძე

მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2001 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ -,,ადამიანი და ბუნებასთან არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ექთანი-რეაბილიტოლოგი, საზოგადოებრივი კოლეჯის პედაგოგი, გადასამზადებელი კურსის ტრენერი.

განათლება:

 • 1998-2001 წწ. – ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე;
 • 2004-2006 წწ. – რიტმული მასაჟის კურსი. ქ. მოსკოვი.

კვალიფიკაციები:

 • 2009 წელი გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სტაჟირება – GemeinSchaftskrankenhaus Herdeke – ზურგის ტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში.

ტრენინგები და სერთიფიკატები:

 • 14.07.2003 – 01.08.2003 – საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში;
 • 17.09.2005 – 22.09.2005 – რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში;
 • 07.06.2006 წ. კინესთეტიკა ავადმყოფის მოვლაში. საბაზისო კურსი;
 • 13.12.2006 – 15.12.2006 – ტრენერების ტრენინგი-ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი.
მაია ბერუაშვილი

მაია ბერუაშვილი

მასწავლებელი

მაიამ 2000 წელს დაამთავრა მე-3 სამედიცინო სასწავლებელი ფარმაციის განხრით. 2001-2004 წწ. სწავლობდა კავშირის „ადამიანი და ბუნება“ ბაზაზე არსებული სამედიცინო კოლეჯში – მედდის საქმის სპეციალობით და დამთვრებისთანავე დაიწყო მუშაობა შპს „თერაპიის სახლში“ მედდის თანამდებობაზე. 2005 წელს მაიამ გაიარა კურსი თემაზე: რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანების და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში.

2005-2006 წწ. ქ. მოსკოვში გაიარა რიტმული მასაჟის კურსი, ხოლო 2006 წელს კინესთეტიკის კურსი. 2014-2015 წლებში წარმატებით დაამთავრა მასაჟის ორწლიანი კურსი და აიღო მასაჟისტის მე-4 საფეხურის დიპლომი.

ჰაიკე დამსი

ჰაიკე დამსი

არტ-თერაპევტი

სპეციალობა:

გაფორმებისა და ფერწერული (გამომსახველობითი) თერაპია.

ხელოვნების თერაპევტი, რიტმული მასაჟის სპეციალისტი – დოქტორ იტა ვეგმანის მიხედვით, ტრენერი, სასწავლო მენეჯერი.
18 წელი მუშაობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სემინარში და თერაპიაში, საველე და სახლის მენეჯმენტში.

ლექტორი პროფესიული კადრების მომზადებაში.(ხელოვნებით თერაპევტები)

თვითდასაქმებული თერაპიული პრაქტიკა.

სამედიცინო თერაპევტი შემდეგ დისციპლინებში:

 • რიტმული მასაჟი,პრესელის მასაჟი
 • შეზელვა, საფენები და სახვევები
 • ზეთის დისპერსიული აბაზანები იუნგეს მიხედვით.

თეორიული და პრაქტიკული კურსების წამყვანი მასწავლებელი სოციალ-პედაგოგიური განათლების შიდა საფეხურებზე.

 

ენები:

გერმანული, მშობლიური (ზეპირი და წერილობითი კარგი ცოდნა)

ფრანგული, კარგი საბაზისო ცოდნა

ინგლისური,კარგი საბაზისო ცოდნა

დანიური, საბაზისო ცოდნა

2014 წლიდან დღემდე ხელოვნებისა და რიტმული მასაჟის კურსის მასწავლებელი საზოგადოებრივ კოლეჯში „ადამიანი და ბუნება“

 

კრის ვრეე

კრის ვრეე

ფიზიოთერაპევტი

დაიბადა ბუსუმში 1987 წლის 25 ნოემბერს.

 

 • 1977 წ. ფიზიოთერაპიის დიპლომი.
 • 1979წ.  დაიწყო რიტმული მასაჟის და ჰიდროთერაპიის შესწავლა მ. ჰაუშკას სკოლაში, ბადბოლში. იგივე წელს  ჰოლანდიის ანთროპოსოპიულ ფიზიოთერაპევტების კავშირში გაწევრიანდა.
 • 1979-84 წლებში მუშაობდა ფრანკენსლაგის (დენ ჰააგა)  თერაპევტიკუმში.
 • 1983 წლიდან დღემდე ეგენანტიერში თერაპევტიკუმში საქმიანობა.
 • 1983-2007 მიდგარდში შშმ პირებთან მუშაობა.
 • 1993-1996 წლამდე ბადბოლში მ.ჰაუშკას სკოლის თანამშრომელი, რიტმული მასაჟის მრავალი კურსის ხელმღვანელი.
 • 1996 წელს ფიზიოთერაპიის საინიციატივო წრის წევრი, სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელი დორნახის ინტერნაციონალურ ფიზიოთერაპევტთა კონფერენციებში
 • 1997 წლიდან დღემდე ჰოლანდიაში სხვადასხვა ანთროპოსოფიულ-თერაპიულ პროდუქტებზე პასუხისმგებელი.
 • 2000-2001 წლებში მონაწილეობდა ზეთის დისპერსიული აბაზანების თერაპიის (ვ. იუნგეს მიხედვით) კურსში.
 • 2004 დან დღემდე რიტმული მასაჟის მასწავლებელი ჰოლანდიაში ანთროპოსოფიული ფიზიოთერაპიის შემსწავლელ კურსის ფარგლებში.
 • 24.02.2007 სიმპოზიუმის ორგანიზატორი „წყალი ჩვენი ცხოვრების საფუძველი“.
 • 2008 დან დღემდე დორნახის რიტმული მასაჟის დოცენტთა წევრი.
 • 04.10.2008 „წყლის სიმპოზიუმის“ ორგანიზატორი.
 • 2008-2012 მუშაობდა უნარშეზღუდული ბავშვების  საბაშვო ბაღში.
 • 2008-2009 მონაწილეობა  მასტერკლასში ე. ბაარსის ხელმძღვანელობით გამოკვლევებში.
 • 2011 დან დღემდე მუშაობს შშმპ-საცხოვრებელ სახლში.
 • 2011-2012 წლებში იყო რიტმული მასაჟის მასწავლებელი რიგაში.
 • 2014 წლიდან  ატარებს რიტმული მასაჟის კურსს საქართველოში.

 

ანთროპოსოფიული კავშირის წევრი ნიდერლანდებში 1977 წლიდან

1 კლასის თავისუფალი უმაღლესი სკოლის წევრი.